Tip and tricks from TRAFFIT team

Jarek Wasielewski
Written by Jarek Wasielewski

Gdzie utworzę formularz aplikacyjny dla ogłoszenia


Aby utworzyć formularz aplikacyjny dla ogłoszenia, najpierw musisz utworzyć ogłoszenie dla wybranej rekrutacji. Otwórz wybraną rekrutację, przejdź do podzakładki Ogłoszenie i kliknij Dodaj ogłoszenie. Wypełniając pola zwróć uwagę na sekcję Formularz rekrutacyjny - możesz tam wybrać spośród istniejących szablonów lub stworzyć go od zera. Po utworzeniu formularza nie zapomnij zapisać ogłoszenia.

Categories: