Tip and tricks from TRAFFIT team

Jarek Wasielewski
Written by Jarek Wasielewski

Jak ręcznie utworzyć nowy profil kandydata?


Przejdź do zakładki Kandydaci, kliknij plus w czerwonym kółku w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz Dodaj kandydata w nowej zakładce:

Następnie wypełnij wszystkie wymagane pola formularza i kliknij Zapisz:

Alternatywnie możesz skorzystać z niebieskiego przycisku dodania kandydata, wtedy Traffit zapyta Cię jedynie o podstawowe informacje o kandydacie:


Categories: